AUTOŠKOLA SMOLÍK
  Úvodní stránka
  Aktuální info
  Nové kurzy
  Kde nás najdete
  Provozovna   Beroun
  Provozovna   Kladno
  Ceník výcviku
  Beroun

  Ceník výcviku
  Kladno

  Jak se přihlásite
  Formuláře
  Kondiční jízdy
  Školení řidičů
  Výuka
  Zákony

Provozovna Beroun
Havlíčkova 7
Beroun-2   266 01
Mobil :
+420 724 989 455
+420 603 505 060
Telefon a záznamník
+420 311 625 519
autoskola.smolik
            @seznam.cz

Provozovna Kladno
Huťská 1383
Kladno   272 01
druhá učebna
Cyrila Boudy 2954
Kladno   272 01
Mobil :
+420 724 989 455
+420 603 505 060

Úvod

Vítejte v internetových stránkách autoškoly Jana Smolíka. Dovoluji si Vám nabídnout tyto služby

 • Výcvik řidičů pro skupiny
Název skupiny věk Název skupiny věk
AM Lehký motocykl s konstrukční rychlostí do
45 km/hod.
15 B,AM Osobní automobil do 3 500kg+
přip.vozidlo do 750kg+lehký motocykl s konstrukční rychlostí do 45km/hod.
18
A1 Lehký motocykl do 125cm3 (do 11kW) 16 B,A1 Osobní automobil do 3 500kg+
přip.vozidlo do 750kg+lehký motocykl do 125cm3 (do 11kW)
18
A Motocykl do 25kW (do 0,16kW/kg) 18 -- ---- --
B Osobní automobil do 3 500kg+
přip.vozidlo do 750kg
18 B,A Osobní automobil do 3 500kg+
přip.vozidlo do 750kg+Motocykl do 25kW (do 0,16kW/kg)
18

 

 • Doplňující a kondiční výcvik řidičů

   
 • Povinné školení řidičů referentů podle ZP a zákona o silniční dopravě 111/1994 Sb.

   
 • Vstupní praktické přezkoušení řidičů pro firmy

   
 • Příprava na přezkoušení z odborné způsobilosti pro vrácení ŘP z důvodu ztráty po dovršení 12-ti bodů nebo za samostatný přestupek, atd.
   

  Ve své autoškole nabízím individuelní a flexibilní přístup. Školné je možné uhradit i ve splátkách . Poskytuji významné slevy skupinám žáků a to již od 3 osob. Samozřejmostí jsou slevy pro studenty.
  V jednotlivých skupinách řidičských oprávnění praktikujeme výuku a výcvik ve čtyřech cenových skupinách.
 

1) Standard (základní cena) - Výuka a výcvik trvá asi 10 týdnů, teorie 1 x týdně v učebně, jízdy 1-2 x týdně.2 hodiny na  počítači při zkoušení testů. Potřebné učebnice lze zakoupit v autoškole.Výběr termínů jízd.

2) Individuelní výcvik (vyšší cena než standard) - Výuka a výcvik trvá minimálně 5 týdnů dle schopností  a potřeb   uchazeče v pondělí až sobotu. Potřebné učebnice lze zakoupit, popřípadě zapůjčit v autoškole. Lze zapůjčit i videokazety. Výcvik ve vozidle je prováděn pouze s jedním žákem - šetříme tím Vaše soukromí. A přitom máte přednostní výběr termínů jízd. Při první opakované jízdě máte nárok na snížení o 100 Kč v naší autoškole. Při dalších opravách se cena za zkoušku snižuje o 50 Kč, při absolvování čtyř hodin doplňujícího výcviku.
+ pro žáka : výuka a výcvik se přizpůsobuje časový potřebám žáka v den teorie je i praktická jízda, krátká doba výcviku v případě potřeby žáka, individuelní přístup ke každému uchazeči, lze zapůjčit videokazety a testy domů,sleva při opakované zkoušce. 4 hodiny na počítači při zkoušce testů.

3) Student (sleva oproti základní ceně) - Výuka a výcvik trvá asi 10 až 14 týdnů, teorie 1x týdně a jízdy 1x týdně v pondělí až pátek. 1 hodina na počítači při zkoušce testů. Potřebné učebnice lze zakoupit v autoškole - nutno předložit potvrzení o studiu
+ pro žáka : dobrá cena
+ za příplatek lze zkrátit kurz o 4 týdny - viz ceník.

4) Skupina (nejnižší cena pro jednotlivce) - Podmínkou pro úhradu uvedené ceny je nutno přihlášení celé skupiny společně - minimální počet je 3 osoby a jejich datumy výuky teorie budou dohodnuty společně, potřebné učebnice lze zakoupit v autoškole, videokazety lze zapůjčit domů za úhradu, bude-li se skupina sestávat ze studentů, není potřeba potvrzení o studiu. Cena je stanovena ze základu  ponížena o 50 až 60 Kč za každého člena skupiny .                   (např.  student B =8150Kč - 3 osoby x 50 Kč = 8000,- Kč pro každého v této skupině)
+ pro žáka : nejnižší možná cena, výuka teorie se přizpůsobuje
potřebám žáků skupiny


Výuka a výcvik se řídí platnými zákony.

Jak se přihlásíte do našeho kurzu ?

  Kliknutím na políčko " Jak se přihlásíte" získáte podrobný návod co je třeba udělat, aby jste mohli předat vyplněnou přihlášku s potvrzením od praktického lékaře, že jste pro daný druh výcviku zdravotně způsobilí. Příslušný formulář přihlášky získáte kliknutím na políčko přihláška.
 

Máte-li vyplněnou a potvrzenou přihlášku, kontaktujte nás na telefonu MobilSpolecnosti , nebo po 19 hodině na telefonu TelSpolecnosti, kde se s námi domluvíte kdy a kde přihlášku předat.